Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Článek o naší komunitní práci v odborném časopise Sociální práce

11.06.2021

V Budišově nad Budišovkou realizujeme již od roku 2018 komunitní práci a lze myslím říci, že jsme v ní vcelku úspěšní. Tomu napomáhají motivovaní členové jádrové skupiny z komunity a také naší kolegové komunitní pracovníci Jaroslava Uškert a Rostislav Šivák.

Díky za jejich zapálení pro věc! A zde článek, který nyní vyšel o naší činnosti v odborném časopise Sociální práce!

"V Budišově zapojují komunitní pracovníci obyvatele ohrožené sociálním vyloučením do ekonomického, sociálního a kulturního života obce, zejména navazováním spolupráce s městem a ZŠ, utvářením partnerství a síťováním v lokalitě i mimo ni. 12 osob z jádrové skupiny a nejméně 80 obyvatel z lokality oslovuje s podporou komunitního pracovníka potenciální partnery komunity s cílem navázat spolupráci na úrovni obce, kraje, NNO a podnikatelské sféry. Zapojením do spolupráce s místními partnery zlepšují ohrožené rodiny svoje sociální fungování a adaptabilitu a předcházejí tak prohloubení sociálního vyloučení. Členové komunity během spolupráce s dalšími organizacemi objevují a zapojují svoje vnitřní zdroje při řešení situace. Sami si již díky předchozí spolupráci s místními institucemi žádají peníze na svoje projekty z nadačních zdrojů, čímž rozvíjejí svoje kompetence, finanční gramotnost a právní povědomí."

Odkaz na článek zde: https://socialniprace.cz/jak-funguje-spoluprace-s.../

Článek o naší komunitní práci v odborném časopise Sociální práce