Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Včasná identifikace a podpora ohrožených dětí na Vítkovsku

23.09.2021

Dne 23. září jsme ve Vítkově zrealizovali první z řady kulatých stolů, v rámci kterých se zaměříme na problematiku včasné péče o ohrožené rodiny s dětmi.

Vzhledem k tomu, že jsme jedním z aktérů působících v tomto regionu, máme dostatečný přehled o tom, co v našem regionu v oblasti včasné péče funguje a kde máme ještě nějaké rezervy.

Aby se nám výhledově podařilo zajistit odpovídající včasnou péči všem potřebným, sešli jsme se s kolegy z dalších organizací a institucí, se kterými v rámci tohoto tématu spolupracujeme (SAS, OSPOD, mateřské školy a základní školy...) a zároveň jsme na setkání přizvali zástupce obce, kteří jsou pro nás rovněž klíčoví partneři.

Jedním z cílů setkání bylo podpořit mezioborovou spolupráci, která je pro zajištění kvalitní podpory rodinám klíčová.

S kolegy jsme se nejdříve mluvili o tom, kdo to ohrožené dítě je, a poté diskutovali o opatřeních, která nám pomáhají zajistit kvalitní a včasnou podporu ohroženým rodinám s dětmi. Zaznělo spoustu zajímavých podnětů, se kterými budeme nyní dále pracovat a zavádět je do praxe.


Setkání jsme uspořádali ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a s finanční podporou Nadace České spořitelny.

Včasná identifikace a podpora ohrožených dětí na Vítkovsku Včasná identifikace a podpora ohrožených dětí na Vítkovsku