Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči

05.10.2021

Od září k nám do předškolního klubu Kamarád ve Vítkově pravidelně dochází paní logopedka!

Podpora naších dětí z předškolního klubu ze strany paní logopedky se velmi osvědčuje! Nadšené jsou nejen děti samotné, ale také jejich rodiče.

Věříme, že tato podpora pomůže dětem řešit jejich řečové problémy a přispěje k jejich dobré školní připravenosti na vstup do MŠ a následně do ZŠ.

Děkujeme paní logopedce za spolupráci a ochotu dojíždět za námi z daleka.

Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči Nově zajišťujeme pro naše dětské klienty logopedickou péči