Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě

22.10.2021

Dne 21. října jsme realizovali pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě workshop zaměřený na téma kariérového poradenství!

Čekají nás společně celkem tři setkání, v rámci, kterých se budeme věnovat kariérovému poradenství či také volbě povolání, přičemž v rámci prvního bloku, který nese název „KDO JSEM A CO CHCI?“, jsme se věnovali především oblasti sebepoznání.

Prostřednictvím sebepoznávacích aktivit jsme u žáků posilovali sebereflexi, sebevědomí a pocit vlastní hodnoty tak, aby se žáci mohli následně zodpovědně rozhodnout o své budoucí profesi.

Cílem našich společných setkání je:
- Posílení sebereflexe a sebevědomí/sebeuvědomění
- Posílení pocitu vlastní hodnoty
- Zaměření se na oblasti, ve kterých se chce dále vzdělávat a rozvíjet
- Schopnost rozhodnout se o dalších krocích ke své budoucnosti
- Schopnost plánovat svou profesní dráhu
- Předat informace o světě a trhu práce
- Seznámení s úspěšnými profesními vzory apod.

Setkání bylo velmi příjemné a z úst jednoho žáka 8. třídy zazněla zpětná vazba, že si díky naší společné práci více věří.

Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě Workshopy pro žáky ze ZŠ Dostojevského a ZŠ Slezský odboj v Opavě