Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou

19.11.2021

Jelikož se zlepšila covidová situace, mohla komunita opět začít realizovat své aktivity, některé z nich bychom vám teď rádi ve zkratce představili.

Letní komunitní škola hrou
Vzhledem k pandemické situaci, která měla/má negativní dopad na vzdělání dětí, se komunita rozhodla uspořádat již podruhé Letní komunitní školu hrou pro rodiče s dětmi. V rámci Letní komunitní školy si rodiče s dětmi osvojili, jak procvičovat počítání hravou formou, jak se učí český a cizí jazyk zážitkem apod. Tato aktivita byla slavnostně ukončená hravým odpolednem pro rodiče s dětmi. Tuto akci zorganizovali aktivní lídři komunity bez pomoci komunitních pracovníků.

Komunitní zahrada
Dne 17.9. se uskutečnilo slavnostní zasazení Stromu vzájemného porozumění, kterým místní obyvatelé oficiálně zahájili budování komunitní zahrady na bývalém kluzišti. Místní komunita spatřujeme v budování komunitní zahrady příležitost ke zlepšení současných vztahů obyvatel města a navázání spolupráce s majoritou.

Halloween
Dne 30.10. se konal Halloween, který uspořádali aktivní členové místní komunity. Nejen, že to zvládli bez pomoci komunitních pracovníků, ale také bez finanční podpory Centra. Akce se těšila hojně účasti, děti i dospělí nejprve absolvovali stezku odvahy a následně pro ně bylo připraveno i občerstvení. Touto cestou bychom chtěli pochválit všechny ty, kteří se podíleli na realizaci akce. Jste skvělí!

Bc. Jaroslava Uškert, Bc. Rostislav Šivák – komunitní pracovníci

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou Aktivity komunitní práce v Budišově nad Budišovkou