Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou

22.11.2021

V říjnu a listopadu jsme díky podpoře Nadace České spořitelny zrealizovaly dvě vzdělávací akce, které byly určeny pro pracovníky působící v oblasti poskytování včasné péče jako jsou pracovníci předškolních klubů, ale také pedagogové MŠ a další klíčoví aktéři.

Akce se zúčastnily nejen naše pracovnice z předškolních klubů v Budišově n. B. a ve Vítkově, ale také kolegyně a kolegové z organizace Eurotopia a SVČ Vítkov, či kolegyně z mateřských škol.

V říjnu jsme se věnovali tématu vývojové psychologie. V rámci semináře jsme se zaměřili především na hlavní vývojová období dítěte od narození do rané dospělosti, přičemž v každém vývojovém období musí naplnit dítě k zajištění správného vývoje vývojové úkoly jak po stránce kognitivní, emocionální, ale i sociální.

A v listopadu jsme se věnovali pro nás důležitému tématu, kterým je attachment, čili vztahová vazba. Seminář si kladl za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období a jeho prospívání ve vztazích v dospívání a dospělosti. Kromě seznámení s teorií attachmentu (vztahové vazby) jsme se zaměřily také na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a jejich rodinami.

Oba semináře proběhly pod vedením psycholožky a terapeutky Věrky Nešutové.

Účastníci byli spokojeni jak s obsahem obou vzdělávacích akcí, tak s přístupem paní lektorky, jak o tom svědčí i tato slova 😊

"Oceňuji praktickou část semináře, videa a lidský přístup"

nebo

"Oceňuji, že paní lektorka vystupovala jako krásná lidská bytost. Užitečné pro mne byly všechny aktivity, které mohu využít i v sociální práci."

Děkujeme paní lektorce za vedení, účastníkům za aktivitu a Nadaci České spořitelny ze finanční podporu akce, kterou jsme realizovali v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivnosti včasné péče v Moravskoslezském kraji".

Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou Vzdělávací akce s Věrou Nešutovou