Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku

24.11.2021

V rámci projektu Most k porozumění provozuje Centrum inkluze na Vítkovsku již třetím rokem Centrum pro rodinu. Centrum pro rodinu zajišťuje odborné poradenství zaměřené na podporu rodičovství, partnerství, podporu pozitivních vztahů uvnitř rodiny, řešení konfliktů v rodině či na řešení rozvodové a porozvodové situace. Na odborné pracovníky Centra pro rodinu, jako je psycholog, terapeut či mediátor, se mohou obracet rodiče také v případě řešení výchovných problémů dětí. V Centru pro rodinu je zajišťována komplexní podpora pro rodiny, které se potýkají s výchovnými a vzdělávacími potížemi dětí. Důležitou součástí Centra pro rodinu a prevenci bude také poskytování poradenství rodičům v oblasti výchovy dětí, především pak výchovu dětí, u nichž se vyskytují poruchy chování či byly zjištěny jiné specifické potřeby (ADHD, ADD ap.). V případě zájmu o konzultace se můžete obrátit na naši kolegyni Jitku Turčínkovou na telefonním čísle 721 778 556.

V rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku nabízíme žákům, studentům, rodičům i pedagogům řadu aktivit. V Budišově nad Budišovkou nabízíme doučování žákům ze základní školy. Žáky ohrožené školním neúspěchem se snažíme podpořit v jejich přístupu ke vzdělávání, domácí přípravě. U žáků se nejvíce zaměřujeme na procvičování a upevňování aktuálního učiva. Také se snažíme v naší činnosti o vybudování návyku chodit na doučování pravidelně a včas. Pracujeme a komunikujeme také s jejich rodiči, snažíme se jim ukázat cestu a podpořit jejich rodičovské kompetence. V říjnu nastala situace, kdy byly některé třídy v karanténě, tudíž musely přejít na distanční výuku. Žákům naše Centrum zapůjčilo notebooky, které jim umožnily účast na distanční výuce. Jsme rádi, že v tomto nelehkém období můžeme přispět a podpořit žáky a jejich rodiny. V případě zájmu o doučování se můžete obracet na naše kolegyně Zuzku Botkovou a Martinu Komárkovou z Předškolního klubu Krteček, který se nachází na Halaškově náměstí 5.

Mimo doučování nabízíme dětem také kariérové poradenství zaměřené na volbu další vzdělávací dráhy dětí, a v rámci tzv. tranzitních programů zajišťujeme individuální podporu dětem při přestupu na střední školu. Cílem tranzitních programů je podpořit žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání při přestupu na střední školu, podpořit žáky středních škol, zvyšovat jejich motivaci ke vzdělávání a podpořit je ve vhodné volbě jejich další vzdělávací a profesní dráhy.

Aktivity jsou financovány z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (projekt: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945) a prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR
(projekt: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771).

Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku Centrum inkluze a jeho aktivity na Vítkovsku