Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Proběhl kulatý stůl Včasná péče a podpora ohrožených dětí v MSK

10.12.2021

Ve spolupráci s dalšími aktéry z Moravskoslezského kraje jsme 2. prosince zrealizovali kulatý stůl Včasná péče a podpora ohrožených dětí v MSK. U jednoho virtuálního stolu se tam setkali zástupci Moravskoslezského kraje, zřizovatelé, zástupci měst a obcí, ředitelé mateřských škol a zástupci neziskových organizací, které poskytují své služby ohroženým rodinám s dětmi.

Hlavním cílem setkání bylo seznámit kolegy s koncepcí včasné péče, představit příklady dobré praxe čili opatření, která na podporu ohrožených rodin s dětmi fungují, a podpořit vznik platformy pro včasnou péči v rámci MSK.

Setkání bylo rozděleno do dvou části. V první proběhly prezentace příkladů dobré praxe nejen z Moravskoslezského kraje. Setkání zahájila Kateřina Sirotková z Platformy pro včasnou péči a Lucie Stanjurová z našeho Centra. Následně se svým příspěvkem vystoupila předsedkyně organizace ČOSIV Klára Laurenčíková, která všem zúčastněným představila nově vznikající karty KID (Karta identifikace ohroženého dítěte), které vznikají na Mostecku. V dalším příspěvku vystoupila Oľga Coulton Shaw ze slovenské organizace Cesta von, která realizuje projekt OMAMY, který je zaměřen na zajištění včasné péče o ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-7 let.

Po ukončení části plné inspirujících projektů jsme společně se všemi účastníky diskutovali problematiku včasné péče v Moravskoslezském kraji a hledali cesty, jak zajistit včasnou podporu více rodinám a dětem. Shodli jsme se rovněž, že podobná setkání jsou pro rozvoj mezioborové spolupráce důležitá a že budeme hledat platformu, v rámci které se budeme pravidelně scházet.

Akce se zúčastnilo celkem 20 odborníků z různorodých organizací věnujících se této problematice.

Setkání se uspořádali s podporou Nadace České spořitelny v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity včasné péče v Moravskoslezském kraji.

Proběhl kulatý stůl Včasná péče a podpora ohrožených dětí v MSK Proběhl kulatý stůl Včasná péče a podpora ohrožených dětí v MSK