Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Centrum inkluze zahájilo realizaci projektu Cesta k porozumění
„Přešli jsme most, ale je před námi ještě dlouhá cesta.“

20.01.2022

Centrum inkluze v lednu letošního roku zahájilo realizaci dvouletého projektu Cesta k porozumění, který navazuje na již realizovaný OPZ projekt Most k porozumění, v rámci kterého byla v Budišově nad Budišovkou realizována komunitní práce. Díky projektu Most k porozumění se nám podařilo v Budišově nad Budišovkou zaktivizovat místní romskou komunitu, která je v současnosti schopna formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Společně s tzv. jádrovou skupinou, skupinou lídrů komunity, jsme zrealizovali nespočet komunitních aktivit. Za zmínku jistě stojí náš dosud nejúspěšnější komunitní projekt, a to vybudování sportovně-relaxačního hřiště.

Cílem našeho navazujícího projektu Cesta k porozumění je posílení inkluze, postavení a pozitivního vnímání Romů, zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou, zmocňování Romů a podpora jejich participace na aktivitách v regionu Vítkovska. Projekt zahrnuje tři provázané klíčové aktivity.

První aktivita je zaměřena na realizaci komunitní práce v Budišově nad Budišovkou. V rámci této aktivity budeme mimo jiné realizovat vzájemné návštěvy komunit spolupracujících s naší a partnerskými organizacemi. Konkrétně se jedná o komunity z Budišově nad Budišovkou, Opavy, Ostravy a Brna. Tyto vzájemné návštěvy povedou ke sdílení zkušeností komunit i komunitních pracovníků, sdílení dobré praxe a vzájemnému inspirování a motivování se ke komunitním aktivitám.

Druhá aktivita zahrnuje podporu romských lídrů a zřízení romské platformy, neziskové organizace, která bude pokračovat v realizaci komunitní práce i po ukončení projektu. Na základě této aktivity se rovněž uskuteční společné vzdělávací pobyty pro romské lídry z Budišova nad Budišovkou a z partnerských komunit.

V rámci klíčové aktivity budeme realizovat edukativní a osvětové akce na podporu zlepšení obrazu Romů. V současnosti již připravujeme oslavy Mezinárodního dne Romů, které se uskuteční v Budišově nad Budišovkou ve dnech od 4.4. do 8.4. 2022. Můžete se těšit na bohatý program, který bude zahrnovat například výstavu „Příběh Romů“, kterou nám zapůjčí Muzeum romské kultury, promítání filmu, přednášky, besedu aj. Podrobný program zveřejníme v blízké době. Tato aktivita bude zahrnovat také realizaci kulatých stolů, které budou zaměřeny na řešení romské problematiky v regionu s ohledem na cíle současných lokálních, krajských strategií a plánů na podporu romské menšiny.


Partneři projektu: Město Vítkov, Město Budišov nad Budišovkou, EUROTOPIA.CZ, o.p.s.,
IQ Roma servis, z.s, Vzájemné soužití, o.p.s.

Číslo projektu: LP-HROVA1A-013

Projekt Cesta k porozumění je financován z Fondů EHP a Norska.

Centrum inkluze zahájilo realizaci projektu Cesta k porozumění