Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Kázeňské problémy s předškolními dětmi, komunikace s rodiči

08.04.2022

Ve dnech 4. 4. a 7. 4 .2022 proběhl osmihodinový seminář pro učitelky MŠ Vítkov. Lektorem byl PhDr. Jan Svoboda, který patří k předním a uznávaným psychologům u nás, je vynikající diagnostik a zaměřuje se na pedagogiku dětí do šesti let. S pedagožkami MŠ se zaměřili na vztahy rodičů a dětí, učitelů a dětí a také na současnou situaci ve společnosti a školství – jak pracovat s dětmi i rodiči uprchlíků, rizika a praktická doporučení pro práci s nimi.

Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.

Kázeňské problémy s předškolními dětmi, komunikace s rodiči Kázeňské problémy s předškolními dětmi, komunikace s rodiči