Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě

02.06.2022

30. května proběhla v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě naše Konference IN-VIT - Společně k úspěchu a ze zpětných vazeb účastníků vyplývá, že akce byla zdařilá a přínosná, což nás těší :-)

Cílem naší konference bylo představení inovativních metod v oblasti společného vzdělávání a podpora jejich zavedení do praxe na školách. Na konferenci vystoupila celá řada odborníků z praxe, kteří se věnovali tématům wellbeingu, roli sociální pedagoga ve škole, školní poradenské praxi, kariérovému poradenství, identifikaci ohrožených dětí, spolupráci asistentů pedagoga s učiteli apod. Všechny příspěvky byly velmi zajímavé a inspirativní!

Děkujeme tedy všem přednášejícím za účast a zapálenou práci! Děkujeme účastníkům za to, že na akci dorazili v tak hojném počtu a přišli hledat inspiraci pro svou další práci!

Děkujeme všem vystavovatelům, organizacím, které nám prezentovali svou činnost, knihkupectví Kosmas za zajištění prodeje odborné literatury a Mental Cafe za kvalitní a lahodnou kávu.

A poděkování patří také týmu z našeho Centra, mým kolegyním, které pomáhaly se zajištěním organizace celého včerejšího dne!

Akci jsme pořádali v rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 financovaného z prostředků Evropských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.

Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě Konference IN-VIT Společně k úspěchu proběhla v Opavě