Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B.

08.06.2022

Dne 8. června proběhla tzv. Živá knihovna povolání v Budišově nad Budišovkou, kterou jsme zorganizovaly pro žáky sedmých a osmých ročníků zdejší ZŠ.

Na setkání jsme pozvali odborníky z několika různých profesí (vizážistka, kadeřnice, sociální komunitní pracovník, hasič), kteří s dětmi pohovořili o svém profesním vývoji a i prakticky je seznámili s tím, co jejich práce obnáší.

Někteří žáci tak odcházeli ze školy k nepoznání 😊

Děkuji za organizaci akce svým kolegyním Hance Hlisnikovské a Jitce Turčínkové a za spolupráci ZŠ Budišov nad Budišovkou 🤝

Akci jsme pořádali v rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 - CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771.

Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B. Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B. Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B. Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B. Živá knihovna povolání – ZŠ Budišov n. B.