Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska

15.06.2022

V termínu 10. a 11. června proběhl v Hotelu Davidův mlýn v Kružberku náš poslední sdílecí pobyt pedagogů základních škol z Vítkovska, které jsou zapojeny do projektu IN-VIT 2.

Letošním setkáním nás provedly skvělé lektorky Olga Havlátová, která se věnovala problémové komunikaci s rodiči a zvládání problémového chování žáků, a Helena Pravdová, která nás seznámila se základními poznatky o příčinách náročného chování dětí a zároveň nám představila praktické možnosti podpory vedoucí k tomu, jak takovému chování předcházet.

Velmi nás potěšila pozitivní zpětná vazba účastníků nejen na letošní setkání, ale na všechny sdílecí pobyty, které jsme v rámci projektu IN-VIT 2 realizovali. To nás, organizátory, těší a věříme, že v budoucnosti budeme moci pro školy z Vítkovska zase podobné akce pořádat.

Akce se zúčastnilo celkem 23 pedagogických pracovníků ze ZŠ a gymnázia Komenského Vítkov, ZŠ Jana Zajíce, Vítkov a ZŠ Budišov nad Budišovkou a 2 pracovnice našeho Centra.

Akci jsme pořádali v rámci projektu IN-VIT 2 Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2 (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771).

Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska Sdílecí vzdělávací pobyt pro pedagogy z Vítkovska