Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací

25.07.2022

Kousek od Blanska se nachází statek Samsara, kde se letos uskutečnila Letní škola Platforma pro včasnou péči, která trvala od pondělí 18.7. do pátku 22. 7. 2022.

Všechny dny se nesly v duchu sdílení především dobré praxe a první den jsme byly požádány o představení projektu U Bibi. Rády bychom vyzdvihly práci Rané péče Karlovy Vary a společnosti Čosiv za kartu včasné identifikace ohroženého dítěte KID. Konkrétně u karty KID jsme si uvědomily potřebnost mezioborové spolupráce mezi všemi aktéry podílející se na péči o dítě. Ceníme si také odborníků z praxe, kteří nás na Letní škole navštívili. Jednou z přednášek z praxe bylo téma komunitní práce na Ostravsku a Karlovarsku.

Jistotou každého rána byla práce se sebou a se svými zdroji a opečování sebe sama.

Rády bychom poděkovaly organizátorům za skvěle připravený program a všem účastníkům za energii, se kterou pracovali.

Za U bibi: Jitka Turčínková a Mgr. Lucie Ovčačíková

Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací Letní škola Platformy pro včasnou péči byla opět plná inspirací