Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

V Opavě otevíráme Kurz efektivního rodičovství

29.08.2022

V září (19. 9. 2022) otevíráme rodičovskou skupinu (Kurz efektivního rodičovství), v rámci, které si rodiče pod doprovodem průvodců/lektorů osvojují užitečné a praktické metody a techniky potřebné při zvládání výchovy svých dětí.

Co Vám Kurz efektivního rodičovství nabízí?

 • Lépe rozumět svým dětem
 • Vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti
 • Správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je
 • Řešit konflikty a předcházet špatnému chování

Co se v Kurzu efektivního rodičovství můžete naučit?

 • Jak reagovat na dětské špatné chování, zlobení
 • Jak zlepšit rodinnou atmosféru, vzájemnou komunikaci a spolupráci
 • Jak naučit děti vzájemně se respektovat, zvládat pořádek a disciplínu (doma, ve škole, na veřejnosti)

Kurz je rozdělen do devíti tematických celků:

 1. Úvod - základní stavební kameny programu a vztahů mezi lidmi
 2. Rodinná konstelace - jaké faktory ovlivňují chování dětí
 3. Pochopení chování dítěte - cíle chování a příčiny, proč děti zlobí
 4. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
 5. Komunikace - jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
 6. Komunikace - pokračování - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
 7. Přirozené a logické důsledky chování a rozhodování - cesta k samostatnosti
 8. Rodinné rady či schůzky - tvůrčí diskuze a spolupráce
 9. Závěr - shrnutí a zhodnocení účasti na rodičovském vzdělávání


Ideální je účast obou rodičů!

Lektorky/průvodkyně:
Mgr. Katarína Dubělčíková - terapeutka, mediátorka
Jitka Turčínková - lektorka, asistentka pro rodinu

Místo konání: Lidická 2, Opava.

Přihlášku prosím posílejte na email: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Přihláška ke stažení ZDE.

Realizace kurzu je finančně podpořena ze zdrojů MPSV a MSK.

V Opavě otevíráme Kurz efektivního rodičovství