Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Doučování na Vítkovsku

03.10.2022

Od 1. srpna do konce roku 2022 zajišťujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v regionu Vítkovska, díky podpoře MŠMT a Národního plánu obnovy. Tímto projektem navazujeme na jiné projekty (IN-VIT 2), díky kterým můžeme zajistit potřebným dětem doučování zdarma.

Projekt Doučování dětí na Vítkovsku je zaměřen na zajištění podpory sociálně znevýhodněným dětem z regionu Vítkovska v oblasti jejich vzdělávání a jeho hlavním cílem je přispět ke zvýšení školní úspěšnosti těchto dětí a k prevenci předčasného ukončování vzdělávání. Podpora bude probíhat formou individuálního či skupinového doučování pracovníky naší organizace v úzké spolupráci s místními školami či spolupracujícími dětskými domovy. Doučování probíhá vždy min. 2x týdně, dle individuálních potřeb dítěte i častěji, v prostorách naší organizace či ve spolupracujícím dětském domově.

Na realizaci aktivity se bude podílet min. 6 pracovnic naší organizace, které se doučování dlouhodobě věnují a s prací se sociálně znevýhodněnými dětmi mají cenné zkušenosti. Koordinací projektu a metodické podpoře tutorů se bude věnovat garant doučování.

Smyslem projektu je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, avšak doučování s sebou přináší i jiné pozitivní efekty, jako je zvýšení zájmu o školu, snížení absence či větší aktivita při vyučování. Doučování je určeno především dětem, které mají vzdělávací potíže ve škole a nedostává se jim adekvátní podpory doma. V rámci projektu podpoříme min. 45 dětí navštěvujících základní školy ve Vítkově či Budišově nad Budišovkou, přičemž s mnohými z nich již dlouhodobě spolupracujeme a podporujeme je nejen v oblasti doučování. Spolupráce a komunikace s místními školami je již za léta našeho působení v regionu na dobré úrovní a pravidelně komunikujeme s třídními pedagogy dětí, se kterými pracujeme.

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Doučování na Vítkovsku Doučování na Vítkovsku Doučování na Vítkovsku Doučování na Vítkovsku