Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Zájem o obědy zdarma ve školách v Moravskoslezském kraji stále roste - tisková zpráva

10.10.2022

Počet zapojených školských zařízení do programu obědy zdarma v Moravskoslezském kraji stále roste. Dle informací získaných z Moravskoslezského kraje se ve školním roce 2021/2022 navýšil počet zapojených škol ze 108 na 114, a v roce letošním vzrostl jejich počet na 130. Program Obědy do škol si klade za cíl zajistit stravování zdarma pro děti ve věku od 3 do 15 let, jejíchž rodiče jsou ohroženi příjmovou chudobou a pobírají dávky v hmotné nouzi. Vzrůstající zájem o obědy zdarma ze strany škol je patrný nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky (viz. Tisková zpráva MPSV ze 6. 10. 2022).

„Vzrůstající zájem o obědy zdarma pro děti ohrožené chudobou vítám a velmi oceňuji, že se školy do programu zapojují i přes jistou administrativní zátěž, kterou jim přináší. Rovněž jsem velmi ráda, že se do programu obědy do škol nově zapojily mateřské školy v regionech Vítkovska a ve Frýdku-Místku, kde působí naše organizace a naše spolupracující organizace Charita Frýdek-Místek. V rámci včasné péče pracujeme se socioekonomicky znevýhodněnými rodinami s dětmi a víme, že pro některé z rodin jsou náklady spojené se stravným v mateřských školách jednou z překážek, proč děti do školek nedochází“, řekla ředitelka Centra inkluze Lucie Stanjurová, která společně se svými kolegy aktivně podporuje zapojení škol do tohoto programu.

Mezi mateřské školy, které se letos poprvé zapojily do programu Obědy do škol patří např. mateřská škola z Budišova nad Budišovkou. „Hlavním důvodem bylo začlenění dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání. Týká se to rodin, které se kvůli dlouhodobé či dočasné nepříznivé situace nemohou dovolit platit dítěti stravné. Čím dříve dítě k předškolnímu vzdělávání nastoupí, tím více se eliminuje riziko odkladu školní docházky, a zvýší se šance dětí na školní úspešnost v základním vzdělávání.“, sdělila ředitelka MŠ Budišov nad Budišovkou Simona Novotná.

Možnost mít ve školce či škole oběd zdarma zlepšuje docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin. Jejich počet se ve školkách, kde mají možnost jíst bezplatně, zvýšil o 37 procent. Vyplývá to z analýzy Nadace OSF a společnosti Median. Podle nich potvrzují pozitivní dopady školního stravování zdarma tři čtvrtiny dotázaných ředitelů škol a školek.

Podporu obědů zdarma pro děti z chudých rodin si chválí také ředitel MŠ Beruška Martin Kocour, který tuto podporu využívá již několik let.: „Pozitiva jsou jednoznačná. Školy to nějak nezatěžuje, vše jde přes pracák a kraj. My pak jen vyplňujeme měsíční tabulky dětí, kterých se to týká a jak docházely.“

Program Obědy do škol kromě primárního cíle nasytit děti v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy v Moravskoslezském kraji sleduje i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Dotace je přes kraj poskytována přímo škole, rodiče musí doložit potvrzení úřadu práce o pobírání dávek v hmotné nouze a poskytnout škole souhlas s podporou. Děti s obědem zdarma nejsou ve škole nijak vyčleňovány či identifikovány a obědvají běžně se svými spolužáky. Pomoc může být však odebrána v souvislosti s výraznou absencí, neodebíráním obědů apod.


Vypracovalo: Centrum inkluze o.p.s. a Charita Frýdek Místek
„Usilujeme o zajištění kvalitní a včasné podpory o děti z chudých a ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji.“

Centrum inkluze o.p.s.
Posláním Centra inkluze je, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch. Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytující poradenskou péči a podporu školám, dětem a jejich rodinám již od roku 2013.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Stanjurová
ředitelka Centra inkluze o.p.s.
email: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz
tel.: +420 728 343 747

Bc. Rostislav Šivák
advokační pracovník Centra inkluze o.p.s.
email: rostislav.sivak@centruminkluze.cz
tel.: +420 735 132 705

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Zájem o obědy zdarma ve školách v Moravskoslezském kraji stále roste - tisková zpráva