Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Náš projekt Včas a spolu podpořila také Nadace JαT

07.11.2022

V projektu Včas a spolu se zaměřujeme na zajištění včasné péče a podpory pro socio-ekonomicky znevýhodněné a ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-8 z regionu Vítkovska. Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Kvalitní a ucelená včasná péče pozitivně ovlivňuje zdravý vývoj všech dětí a jejich zájem o učení se novým věcem.

Prostřednictví realizace níže uvedených na sebe navazujících aktivit chceme přispět ke zdravému psychosociálnímu vývoj dětí, chceme rozšířit kompetence rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, přispějeme ke zvýšení připravenosti dětí na vstup do školy a zlepšíme vztahy uvnitř rodin, se kterými budeme pracovat.

1) Zajištění včasné péče o děti ve věku 0-3 v regionu Vítkovska (program U bibi)
V rámci této KA se zaměřujeme na zajištění komplexní podpory socio-ekonomicky znevýhodněným a ohroženým rodinám s dětmi ve věku 0-3 v regionu Vítkovska. Prostřednictví realizace aktivity a programu U bibi chceme přispět ke zdravému psychosociálnímu vývoj dětí, chceme rozšířit kompetence rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, přispějeme ke zvýšení připravenosti dětí na vstup do MŠ a zlepšíme vztahy uvnitř rodin, se kterými budeme pracovat. Cílem individuální (případně i skupinové) práce je podpořit rozvoj dětí ve všech oblastech (jemná/hrubá motorika, socio-emoční oblast, jazykové a komunikační schopnosti, kognitivní znalosti apod.).

2) Zajištění včasné péče pro děti od 3 do 8 let
Cílem této aktivity je zajistit komplexní a kvalitní péči o socio-ekonomicky znevýhodněné a ohrožené děti předškolního věku, podpořit jejich sociální, kognitivní a emoční rozvoj, podpořit jejich úspěšnou adaptaci do MŠ/ZŠ a úspěšný vstup do základní školy. Součástí aktivity je poskytování individuálních konzultací rodičům v oblastech výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich rodičovských kompetencí v této oblasti, realizace společných aktivit pro rodiny s dětmi zaměřených na podporu jejich vzájemných vztahů (výlety), realizace rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně) atd. Pedagožky včasné péče se podílejí na realizaci včasné péče v terénu, kterou již nyní poskytujeme v menších obcích okolo Vítkova, ze kterých nemohou rodiny dojíždět do našich předškolních klubů. Včasná péče v terénu je poskytována 1-3 týdně dle individuálních potřeb dítěte. Pracovnice CI s sebou přináší různorodé pomůcky a realizují rozvojové aktivity s dětmi dle individuální plánu.

Projekt Včas a spolu realizujeme díky podpoře Nadace JαT a také podpoře Nadace České spořitelny a MŠMT.

Náš projekt Včas a spolu podpořila také Nadace JαT Náš projekt Včas a spolu podpořila také Nadace JαT Náš projekt Včas a spolu podpořila také Nadace JαT