Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Doučování zajišťujeme více než 40 dětem z Vítkovska

11.11.2022

Doučování je jednou z klíčových podpůrných aktivit, které zajišťujeme dětem ohroženým školním neúspěchem.

Podpora probíhá formou individuálního či skupinového doučování pracovníky naší organizace v úzké spolupráci s místními školami či spolupracujícími dětskými domovy. Doučování probíhá vždy min. 2x týdně, dle individuálních potřeb dítěte i častěji, v prostorách naší organizace či ve spolupracujícím dětském domově. Smyslem projektu je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, avšak doučování s sebou přináší i jiné pozitivní efekty, jako je zvýšení zájmu o školu, snížení absence či větší aktivita při vyučování. Doučování je určeno především dětem, které mají vzdělávací potíže ve škole a nedostává se jim adekvátní podpory doma.

Naše kolegyně pravidelně pracují s více než 40 dětmi z Vítkovska a ze zpětných vazeb dětí i učitelů škol je zřejmé, že doučování přináší své ovoce!

Moc děkujeme naším kolegyním za jejich práci a za to, že mají výrazný podíl na zvyšování motivace dětí k učení!

Tyto aktivity realizujeme díky finanční podpoře Evropské unie – Next Generation EU a Nadaci Terezy Maxové dětem.

Doučování zajišťujeme více než 40 dětem z Vítkovska Doučování zajišťujeme více než 40 dětem z Vítkovska Doučování zajišťujeme více než 40 dětem z Vítkovska Doučování zajišťujeme více než 40 dětem z Vítkovska