Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Proběhla 1. platforma pro sdílení zkušeností pedagogů v rámci projektu KLiPP

06.12.2022

5. prosince proběhlo 1. setkání platformy pro sdílení zkušeností pedagogů v rámci našeho nového projektu KLiPP, který realizujeme ve spolupráci se třemi základními školami z Opavska.

Setkání bylo určeno pro vedení škol a pracovníky školních poradenských pracovišť a jeho cílem bylo seznámit se podrobněji se dvěma ucelenými preventivními programy pro školy, které se nyní v ČR pilotně ověřují. Jednalo se program KiVa, program proti šikaně, který vznikl ve Finsku a systém PBIS zaměřený na podporu očekávaného chování dětí ve škole a poskytování účinných intervencí dětem s potřebou podpory v oblasti chování, který byl vyvinut v USA.

Jde o komplexní systémy, které nastavují postupy práce na škole jak v oblasti primární prevence, tak v oblasti řešení problémových situací spojených s výchovnými problémy žáky apod.

Účastníci měli možnost po bližším seznámením se oběma koncepty diskutovat možnosti jejich zavedení na jejich školách a nyní můžeme hledat i cesty, jak jejich zavedení podpořit v rámci projektu KliPP.

Moc děkujeme kolegyním z organizací Schola Empirica (KiVa) a ČOSIV (PBIS) za představení obou programu a výsledků jejich pilotování na českých školách.

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund.

#KliPP #sodvahou

Proběhla 1. platforma pro sdílení zkušeností pedagogů v rámci projektu KLiPP Proběhla 1. platforma pro sdílení zkušeností pedagogů v rámci projektu KLiPP