Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Ohlédnutí za rokem 2022

19.12.2022

Rok 2022 byl rokem sice náročným, ale také pestrým na množství aktivit, které jsme zrealizovali pro naše klienty, rodiny s dětmi, učitelé, pracovníky sociálních služeb či širokou odbornou i laickou veřejnost.

 • V rámci Centra pro rodinu jsme podpořili více než 46 klientů
 • Doučovali jsme více než 45 dětí z Vítkovska a okolí
 • Včasnou péči jsme poskytli 22 rodičům a 28 dětem ve věku 0–5 let
 • V Budišově nad Budišově jsme v rámci komunitní práce zrealizovali 5 komunitních akcí, uskutečnili dvě vzájemné návštěvy, zrealizovali dva vzdělávací pobyty pro lídry z komunit a uspořádali dva kulaté stoly se zástupci z KRPŠ a ZŠ Budišov nad Budišovkou
 • V rámci tranzitních programů jsme pracovali s 15 dětmi navštěvujícími ZŠ či SŠ za účelem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Pro děti z Vítkovska jsme uspořádali tzv. Živou knihovnu povolání, zrealizovali několik exkurzí v místních firmách či službách a poskytovali individuální i skupinové kariérové poradenství
 • Zrealizovali jsme 8 vzdělávacích akcí pro pedagogy mateřských a základních škol a další odborníky
 • Uskutečnili 4 mezioborová setkání za účelem zajištění včasné podpory a péče o ohrožené rodiny s dětmi
 • Ve spolupráci s naší ukrajinskou psycholožkou jsme poskytli podporu 38 dospělým ženám i mužům a 24 dětem, které k nám letos přišli díky válečnému konfliktu na Ukrajině
 • Uspořádali jsme závěrečnou Konferenci IN-VIT – Společně k úspěchu, které se zúčastnilo 77 odborníků ze škol a dalších institucí
 • Zrealizovali jsme pestré oslavy Mezinárodního dne Romů v Budišově nad Budišovkou
 • Připravili jsme nultý ročník taneční a hudební soutěže Budišov Stár
 • Úspěšně jsme ukončili OPVVV projekt IN-VIT 2 a zahájili nový projekt KLiPP


Mimo naše pravidelné aktivity se věnujeme také advokační činnosti v oblasti včasné péče v Moravskoslezském kraji či zajišťujeme preventivní a intervenční programy pro třídní kolektivy z Opavska i dalších regionů.

Je toho mnoho, ale to vše bychom nezvládali bez našich zapálených kolegů z Centra, spolupracovníků z našich partnerských organizací a škol a bez finanční podpory řady donátorů, nadací i individuálních dárců.

Všem Vám patří náš dík! A těšíme se na společný a tvůrčí rok 2023 😊

Ohlédnutí za rokem 2022