Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Školili jsme se na téma Jak na zvládání problémových situací ve škole

13.03.2023

Před několika dny jsme pro členy našeho týmu zrealizovali školení zaměřené na téma Zvládání problémových situací ve škole, které pro nás lektoroval psychoterapeut a speciální pedagog Pavel Kalpakcis.

Seminář na téma Zvládání problémových situací ve škole byl rozdělen do čtyřech bloků.
1. Dnešní doba
2. Autorita – osobnost pracovníka
3. Vznik konfliktu
4. Konstruktivní řešení

První blok byl zaměřen na problematiku dnešní doby. V jakém prostředí dnes děti vyrůstají, konkrétně z jakých rodin děti vycházejí, jaké jsou jejich kořeny. Jak je ovlivňuje virtuální svět, hodnoty, škola, společnost. Svým působením v rámci pomáhajících profesích můžeme pouze „vychovávat“. Nezměníme to, z jakých rodin děti pocházejí a nezměníme ani jejich rozhodnutí v dospělosti. Můžeme působit pouze tady a teď, vést je k odpovědnému životu. Hodnoty jsou dalším aspektem, který zásadně ovlivňuje chování dětí. Zabývali jsme se otázkou, co je dnes pro děti důležité.

Druhý blok se zabýval autoritou pracovníka. Kým má být pracovník pomáhající profese pro děti. Má být průvodcem, který nabízí dětem jiný pohled na hodnoty. Jak správně chápat demokracii a s ní související práva a povinnosti.

Obeznámili jsme se dále se vznikem konfliktu a konstruktivním řešením konfliktů. Důležitým poznatkem bylo, že konfliktní situace zásadně se neřeší v emocích. A také, jak důležitá je důslednost, nastavování pravidel a také opravdovost pracovníka. Za zmínku stojí rovněž informace, že za každým projevem agrese se skrývá strach. Takže když chceme reagovat na agresivní chování dítěte, máme reagovat na strach. Na strach reagujeme empatii, parafrázováním a řešením.

Především ale jsme došli k tomu, že nejdůležitější je péče o nás samotné. Když pracovník pomáhající profese bude v pohodě, bude umět zvládnout rovněž problémové chování dítěte.

Spokojenost účastníku zaznívala ze všech stran.

Školili jsme se na téma Jak na zvládání problémových situací ve škole Školili jsme se na téma Jak na zvládání problémových situací ve škole Školili jsme se na téma Jak na zvládání problémových situací ve škole