Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Kurz rodičovství Vítkov

14.03.2023

V dubnu (26. 4. 2023) otevíráme rodičovskou skupinu (Jak zvládnout výzvy rodičovství), v rámci, které si rodiče pod doprovodem průvodců/lektorů osvojují užitečné a praktické metody a techniky potřebné při zvládání výchovy svých dětí.

Co Vám kurz nabízí?

  • Lépe rozumět svým dětem
  • Vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti
  • Správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je
  • Řešit konflikty a předcházet špatnému chování

Co se v kurzu můžete naučit?

  • Jak reagovat na dětské špatné chování, zlobení
  • Jak zlepšit rodinnou atmosféru, vzájemnou komunikaci a spolupráci
  • Jak naučit děti vzájemně se respektovat, zvládat pořádek a disciplínu (doma, ve škole, na veřejnosti)

Kurz je rozdělen do devíti tematických celků:
1. Úvod - základní stavební kameny programu a vztahů mezi lidmi
2. Rodinná konstelace - jaké faktory ovlivňují chování dětí
3. Pochopení chování dítěte - cíle chování a příčiny, proč děti zlobí
4. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte
5. Komunikace - jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli
6. Komunikace - pokračování - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly
7. Přirozené a logické důsledky chování a rozhodování - cesta k samostatnosti
8. Rodinné rady či schůzky - tvůrčí diskuze a spolupráce
9. Závěr - shrnutí a zhodnocení účasti na rodičovském vzdělávání

Ideální je účast obou rodičů!

Lektorky/průvodkyně:
Mgr. Katarína Dubělčíková - terapeutka, mediátorka

Místo konání: Švermova 249, Vítkov

Přihlášku prosím posílejte na email: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Přihláška ke stažení ZDE.

Realizace kurzu je finančně podpořena ze zdrojů MPSV a MSK.

Kurz rodičovství Vítkov