Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Moravskoslezský kraj opět nabízí školám možnost zajištění obědů zdarma pro děti z chudých rodin

15.06.2023

Každé osmé dítě v České republice trpí hladem. Jedná se zejména o děti z nízkopříjmových rodin. Školní stravování mnohdy zajišťuje těmto dětem jediné teplé jídlo dne a kompenzuje tak nedostatky domácího stravování.

Moravskoslezský kraj reaguje na tuto skutečnost prostřednictvím programu Obědy do škol, který si klade za cíl zajistit sociálně znevýhodněním žákům ve věku 2-26 let bezplatné školní stravování. Děti a žáci mohou být do tohoto programu zapojeni na základě čestného prohlášení zákonných zástupců a dokladem o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

Z tohoto programu se však každoročně vyčerpá méně než 50 % a podpoří se tak pouze 14 % potencionálních příjemců obědů zdarma.

PŘÍNOSY PROGRAMU

  • pravidelná kvalitní strava
  • integrace mezi vrstevníky/spolužáky
  • zlepšení školní docházky
  • účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách

Jednou ze základních škol, která je do programu Obědy do škol dlouhodobě zapojena, je Základní škola z Budišova nad Budišovkou. „Bohužel víme, že v chudých rodinách není teplé jídlo každý den. Díky zajištění obědů zdarma došlo ke zlepšení plnění školní docházky a zvýšila se rovněž účast dětí na odpoledních aktivitách (např. doučování). Pokud dítě (menší) chodí do družiny, nemusí čekat v šatně, než se ostatní najedí, ale jí s ostatními. Zajištěním obědů zdarma v neposlední řadě ovšem posilujeme i emočně pozitivní vztah ke škole.“, sdělila ředitelka školy Natálie Jaššová.

Centrum inkluze se dlouhodobě věnuje práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a zajišťuje metodickou podporu školám v oblasti inkluzivního vzdělávání. „Jedním z cílů naší organizace je usilovat o navýšení počtu zapojených škol do programu Obědy zdarma v Moravskoslezském kraji. I přestože se zájem škol o zajištění obědů zdarma pro děti ohrožené chudobou nepatrně zvyšuje, v praxi se stále setkávání s tím, že ne všechny školy tento typ podpory potřebným dětem zajišťují. Důvody mohou být různé. Od administrativní zátěže samotného programu, až po přesvědčení, že tento typ podpory si některé děti či rodiny nezaslouží. Z těchto důvodů se snažíme v rámci spolupráce se školami klást důraz na přínosy zajištění obědů zdarma na školní docházku a úspěšnost dětí.“, řekla ředitelka Centra inkluze Lucie Stanjurová.

Do programu Obědy do škol se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy, a to formou podání žádosti o zařazení do programu v termínu od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023 včetně. Odkaz na výzvu Obědy do škol ZDE.


Vypracovalo: Centrum inkluze o.p.s.k
„Usilujeme o zajištění kvalitní a včasné podpory o děti z chudých a ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji.“

Centrum inkluze o.p.s.
Posláním Centra inkluze je, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch. Jsme multidisciplinární tým odborníků poskytující poradenskou péči a podporu školám, dětem a jejich rodinám již od roku 2013.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Stanjurová
ředitelka Centra inkluze o.p.s.
email: lucie.stanjurova@centruminkluze.cz
tel.: +420 728 343 747

Bc. Rostislav Šivák
advokační pracovník Centra inkluze o.p.s.
email: rostislav.sivak@centruminkluze.cz
tel.: +420 735 132 705

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Zájem o obědy zdarma ve školách v Moravskoslezském kraji stále roste - tisková zpráva