Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Program Obědy zdarma zaujal Českou televizi

12.09.2023

Dne 11. září byla v regionálním zpravodajství ČT odvysílaná reportáž k zajištění bezplatného stravování pro děti/žáky MŠ, ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji.

Na potřebnost této podpory dětem z nízkopříjmových rodin a na limity výzvy MPSV na obědy zdarma upozornila i ředitelka Centra inkluze.

Naše organizace se dlouhodobě věnuje práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a zajišťuje metodickou podporu školám v oblasti inkluzivního vzdělávání. „Jedním z cílů naší organizace je usilovat o navýšení počtu zapojených škol do programu Obědy zdarma v Moravskoslezském kraji. I přestože se zájem škol o zajištění obědů zdarma pro děti ohrožené chudobou nepatrně zvyšuje, v praxi se stále setkávání s tím, že ne všechny školy tento typ podpory potřebným dětem zajišťují. Důvody mohou být různé. Od administrativní zátěže samotného programu, až po přesvědčení, že tento typ podpory si některé děti či rodiny nezaslouží. Z těchto důvodů se snažíme v rámci spolupráce se školami klást důraz na přínosy zajištění obědů zdarma na školní docházku a úspěšnost dětí.“, řekla ředitelka Centra inkluze Lucie Stanjurová.

Více zde: https://www.ceskatelevize.cz/.../1012.../423231100030911/...

Program Obědy zdarma zaujal Českou televizi Program Obědy zdarma zaujal Českou televizi