Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Datový seminář s PAQ Research proběhl ve Vítkově

20.09.2023

19. září jsme ve spolupráci s Platforma pro včasnou péči a MAS Opavsko realizovali ve Vítkově datový seminář s PAQ Research zaměřený na prevenci vzdělávacího neúspěchu.

Po seznámení s místními daty, byla představena dobrá praxe v Kadani a v Nymburku a proběhla diskuse o regionální bytové situaci.

Setkání se zúčastnili zástupci škol, poskytovatelů sociálních služeb, zástupci měst a obcí z ORP Vítkov, avšak někteří klíčoví hráči na setkání chyběli.

V říjnu nás čeká druhé setkání. Tentokrát bude vedena společná diskuze nad tématy, která byla při prvním workshopu vydefinovány všemi účastníky jako naléhavé. Jedná se o:
• sociální a návazné služby na Vítkovsku jako nezbytný prvek podpory žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí – v jejich vzdělávání a v dalším rozvoji potřebném pro uplatnění v životě
• zlepšování péče o socioekonomicky znevýhodněné děti a žáky ze strany nejrůznějších aktérů - zřizovatel, škola, neziskový sektor, volnočasové organizace

Cílem workshopu je hledat společně řešení a konkrétní kroky pro iniciaci změny v konkrétních výše uvedených tématech.

Datový seminář s PAQ Research proběhl ve Vítkově Datový seminář s PAQ Research proběhl ve Vítkově Datový seminář s PAQ Research proběhl ve Vítkově Datový seminář s PAQ Research proběhl ve Vítkově