Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3

29.09.2023

V rámci našeho projektu IN-kluze na Vítkovsku pokračujeme v realizaci tzv. tranzitních programů pro žáky základních škol.

Cílem tranzitních programů je rozvíjet nejen pracovní dovednosti a pracovní návyky dětí, ale přispět také k rozvoji jejich sociálních a jiných dovedností přímo či nepřímo souvisejících s prací a přispět ke snazšímu následnému zapojení na trh práce. Podpora je poskytována především v těchto oblastech – podpora sociálních vztahů, podpora aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání a profilaci, podpora při řešení problémů ve škole, v rodině, podpora v oblasti finanční gramotnosti apod.

V rámci aktivity vyrazili zapojené děti k naší kolegyni Jarce Uškert, která se věnuje hiporehabilitaci. Dle slov Jarky bylo úžasné vidět zájem dětí a jak se některým dětem zvedlo sebevědomí. Práce s koňmi evidentně můžeme dětem pomáhat v sebepoznání a seberealizaci. Setkání se tentokrát zúčastnilo 7 dětí a přidaly se také 3 maminky. A vzhledem k tomu, že se akce přítomným velmi líbila, již se plánuje další setkání, a v plánu je i společné vaření na ohni.

Aktivitu realizujeme v rámci projektu IN-kluze NA VÍTKOVSKU IN-VIT 3 podpořeného v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_029/0002144)

Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3 Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3 Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3 Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3 Tranzitní programy opět realizujeme v rámci projektu IN-VIT 3