Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Jaké služby a aktivity Vám nabízíme?

 • Předškolní vzdělávání /včasnou péči – realizujeme 2 kluby předškolního vzdělávání ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou
 • Doučování/tutoring dětí a podporu při integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
 • Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostiku
 • Biofeedback – diagnostickou a nápravnou práci s žáky s poruchou pozornosti
 • Kariérové poradenství
 • Programy pro školy - preventivní programy, adaptační programy, programy interkulturní výchovy a vzdělávání
 • Metodickou podporu při začleňování osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy
 • Metodickou podporu asistentů pedagoga
 • Podporu při práci s žáky cizinci
 • Podporu a poradenství jednotlivcům a rodinám v obtížné životní situaci v jejich přirozeném prostředí
 • Svépomocné skupiny a besedy pro rodiče
 • Komunitní aktivity
 • Podporu při komunikaci mezi školou a rodinou
 • Mediaci (zejména rodinnou, komunitní a interetnickou)
 • Realizaci případových konferencí
 • Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály
 • Volnočasové aktivity pro rodiče a děti
 • Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů

Obvykle pracujeme v rámci multidisciplinárně složeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa, kulturního antropologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, pedagoga-didaktika a mediátora.

Kde nabízíme naše služby?

 • V prostorách společnosti,
 • V prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí,
 • Přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů.