Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Jaké služby a aktivity Vám nabízíme?

 • Centrum pro rodinu a mezilidské vztahy – odborné sociální poradenství. Více informací zde
 • Včasná péče pro ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-8 let
 • Doučování a mentoring dětí a mládeže
 • Tranzitní programy a kariérové poradenství
 • Diagnostika třídních kolektivů (SORAD, B3, B4…)
 • Preventivní programy, intervenční programy, adaptační programy pro třídní kolektivy
 • Komunitní práce a komunitní aktivity
 • Mediace (zejména rodinná, komunitní a interetnická)
 • Podpora multidisciplinární spolupráce a realizace case managmentu
 • Vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály
 • Volnočasové aktivity pro rodiče a děti
 • Podporu sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů


Obvykle pracujeme v rámci multidisciplinárně složeného týmu pracovnic a pracovníků – psychologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, pedagogů včasné péče apod.

Kde nabízíme naše služby?

 • V prostorách společnosti,
 • V prostorách škol, školských zařízení a dalších institucí,
 • Přímo v rodinách nebo komunitách nebo přirozeném prostředí našich klientů.

KDE NÁS NAJDETE?

Centrum pro rodinu a mezilidské vztahy – více informací zde
Švermova 249
749 01 Vítkov
Tel: +420 721 778 556

Centrum pro komunitní práci
Partyzánská 229
747 87 Budišov nad Budišovkou
Tel: +420 775 734 046

Předškolní klub Krteček v Budišově nad Budišovkou
Halaškovo náměstí 5
747 87 Budišov nad Budišovkou

Předškolní klub Kamarád ve Vítkově
Švermova 249
749 01 Vítkov