Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Poslání Centra inkluze o.p.s.

“Usilujeme o to, aby školy ve spolupráci s rodinou a dalšími aktéry maximálně rozvíjely potenciál každého dítěte. Chceme, aby každé dítě mělo možnost zažívat radost, spokojenost a úspěch.”

Cílem naší organizace je: a) propojovat lidi kolem dětí a mládeže, b) posilovat důvěru ve vlastní zdroje a c) přinášet nové metody a způsoby práce a přizpůsobovat je individuálním potřebám dětí, mládeže a lidí kolem nich.

Naší práci stavíme na hodnotách:

Rovný přístup
Úcta k individualitě
Otevřenost
Profesionalita
Důvěra
Zmocňování
Podpora
Inovativnost
Optimismus