Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Poslání

Posláním společnosti Centrum inkluze o.p.s. je:

 • zajišťovat podporu a rovný přístup jednotlivcům, rodinám a komunitám při jejich uplatnění ve společnosti,
 • rozvíjet vzájemně prospěšné vztahy mezi školami, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími institucemi a okolní komunitou.

Svou činností společnost rovněž usiluje o zvyšování povědomí o inkluzi a sociálním začleňování u široké veřejnosti.

Své poslání naplňujeme prostřednictvím následujících činností:

 • Preventivní a osvětové činnosti zaměřené na předcházení rizikových projevů chování u dětí, mládeže i dospělých,
 • Podpora zavádění prvků inkluzívního/společného vzdělávání do současné praxe škol,
 • Výchovně-vzdělávací a sociálně-aktivizační činnosti směřující k zajištění rovných příležitostí,
 • Diagnostické, poradenské, podpůrné, konzultační a osvětové činnosti v oblasti psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky apod.,
 • Poskytování sociálních služeb, poradenství, mediace a terénní práce jednotlivcům a rodinám, včetně realizace komunitních aktivit,
 • Podpora síťování a multidisciplinární spolupráce,
 • Vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály a dále pro děti, mládež a rodiny,
 • Volnočasové aktivity pro děti a dospělé,
 • Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi státního i nestátního sektoru.