Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT 2
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Základní škola a gymnázium, Komenského, Vítkov; Základní škola Jana Zajíce, Vítkov; Mateřská škola, Vítkov; Základní škola, Budišov nad Budišovkou; Mateřská škola Budišov nad Budišovkou; Střední škola, Odry

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 8. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2022

Projekt IN-VIT 2 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 068 760,20 Kč.


Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu a do středních škol v regionu Vítkovsko, zvýšit tak jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitních podpůrných služeb.

Dílčí cíle projektu:

1) zvýšit počet sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných dětí ve formálním i formálním předškolním vzdělávání, zvýšit jejich připravenost na vstup do základní školy a přispět ke zvýšení jejich školní úspěšnosti,

2) zvýšit celkový počet žáků z CS vzdělávaných ve školách hlavního vzdělávacího proudu, zlepšit školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a snížit počet žáků, kteří předčasně ukončují své vzdělávání,

3) rozšířit kompetence pedagogů a dalších aktérů v oblasti vzdělávání potřebné pro práci se sociálně znevýhodněnými a kulturně odlišnými žáky, zvýšit úroveň poskytování kariérového poradenství v regionu,

4) rozšířit kompetence rodičů v oblasti vzdělávání a výchovy, zlepšit jejich spolupráci se školami a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání svých dětí,

5) zlepšit vzájemné vztahy mezi majoritou a Romy, přispět k pozitivnímu vnímání společného vzdělávání a k uvědomění se přínosů společného vzdělávání pro všechny, popularizovat tento trend ve vzdělávání a podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání.