Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT 2
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

NÁŠ TÝM A KONTAKTY

Hlavní projektová manažerka:
Mgr. Lucie Stanjurová
Mobil: +420 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Finanční manažer:
Ing. Jan Podmol
Mobil: +420 733 599 216
E-mail: invitci<zavinac>gmail.com, jan.podmol<zavinac>centruminkluze.cz

Garantka/metodička KA1:
Mgr. Hana Tichá
Mobil: +420 728 510 524
E-mail: hana.ticha<zavinac>centruminkluze.cz

Garant/metodik KA2/KA5:
Jan Vrba E-mail: jan.vrba<zavinac>centruminkluze.cz

Garantka/metodička KA3/KA4:
Mgr. Lucie Stanjurová
Mobil: +420 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Základní škola a gymnázium Komenského, Vítkov
Koordinátor/garant: Mgr. Pavla Hümerová
Účetní/administrativní pracovnice: Ing. Iveta Janatová

ZŠ Jana Zajíce, Vítkov
Koordinátor/garant: Mgr. Jitka Jakubíková
Účetní/administrativní pracovnice: Radka Laštůvková

Mateřská škola, Vítkov
Koordinátor/garant: Mgr. Miluše Špoková
Účetní/administrativní pracovnice: Ester Pluhaříková

Základní škola, Budišov nad Budišovkou
Koordinátor/garant: Mgr. Natalie Jaššová - ředitelka
Účetní/administrativní pracovnice: Ing. Jana Brodská

Mateřská škola, Budišov nad Budišvkou
Ředitelka: Mgr. Simona Novotná

Střední škola, Odry
Ředitelka: Mgr. Jana Kellnerová