Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Náš tým a kontakty

Hlavní projektová manažerka:
Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.
Mobil: 774 883 619
E-mail: hana.sobkova<zavinac>gmail.com

Finanční manažer:
Ing. Jan Podmol
Mobil: 733 599 216
E-mail: invitci<zavinac>gmail.com


Město Budišov nad Budišovkou
Ing. Pavel Jílek – koordinátor/garant síťování
Účetnictví a personalistika/administrativní pracovnice:
Ing. Hana Dlouhá
Ivana Jurošová
Jitka Nosková
Monika Tóthová

Centrum inkluze o.p.s.
Mgr. Lucie Stanjurová – garantka neformálního předškolního vzdělávání
Mgr. Hana Tichá – garantka dalšího vzdělávání a metodické podpory pedagogů
Petra Štenclová DiS. – pedagožka včasné péče ve Vítkově
Jitka Turčínková – pedagožka včasné péče ve Vítkově
Alena Panáková – pedagožka včasné péče v Budišově nad Budišovkou
Martina Mužíková – pedagožka včasné péče v Budišově nad Budišovkou

ZŠ Budišov nad Budišovkou
Mgr. Jan Vondrouš – koordinátor
Mgr. Soňa Patakiová – koordinátorka inkluze
Barbora Karásková – školní asistentka
Lenka Andělová – školní asistentka
Mgr. Kateřina Dobešová – psycholožka

MŠ Budišov nad Budišovkou
Mgr. Simona Novotná – koordinátorka
Hana Košarišťanová – školní asistentka

MŠ Vítkov
Mgr. Miluše Špoková – koordinátorka
Ester Pluhaříková – účetní/personalista
Iva Mrovcová – školní asistentka