Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

O projektu

Projekt IN-VIT byl podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 12 538 755,- Kč.

Realizační doba projektu: 1.10.2016 - 30.9.2019, tj. projekt bude realizován po dobu 3 let.

Projekt iniciovalo a vytvořilo Centrum inkluze o.p.s. ve spolupráci s ostatními partnery.
Realizátorem projektu je: Město Budišov nad Budišovkou
Partneři projektu:
Centrum inkluze o.p.s.
Mateřská škola Budišov nad Budišovkou
Základní škola Budišov nad Budišovkou
Mateřská škola Vítkov
Město Vítkov


Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci do školek a škol hlavního vzdělávacího proudu socioekonomicky znevýhodněným a kulturně odlišným dětem a žákům v regionu Vítkovsko.
Specifickým cílem projektu je zlepšit vzdělávací příležitosti cílové skupiny pomocí poskytnutí kvalitního předškolního a základního vzdělávání.

Dílčí cíle projektu jsou:

  • Vytvoření systému kvalitní podpory socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí a jejich rodičů v oblasti předškolního vzdělávání za účelem zajištění dostatečné připraveností dětí na vstup do základní školy.
  • Zvýšení školní úspěšnosti žáků z cílové skupiny a zamezení předčasného ukončování jejich vzdělávání.
  • Rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání, zvýšení jejich odborné připravenost pro práci se socioekonomicky znevýhodněnými a kulturně odlišnými dětmi a jejich rodinami, zvýšení jejich kompetencí v oblasti včasné diagnostiky vzdělávacích potřeb dětí/žáků a v oblasti práce s heterogenní skupinou.
  • Vytvoření funkční sítě spolupracujících subjektů za účelem zajištění komplexní péče o děti a rodiny z cílové skupiny a zároveň vytvoření podkladů pro dlouhodobou koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání v regionu Vítkovsko s akcentem na předškolní a základní vzdělávání.