Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt IN-VIT
Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000246
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Související stránky

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.budisov.eu/
http://www.ms.budisov.cz/
http://skola.budisov.cz/
http://www.vitkovms.cz/
http://www.vitkov.info/
http://www.centruminkluze.cz/