Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt Most k porozumění

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945
Operační program Zaměstnanost

Tým projektu

Tým projektu Most k porozumění