Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013316
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Základní informace

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.

Partner projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2022

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR částkou 19 000 390,00 Kč, částka určena na aktivity Centra inkluze o.p.s. je 511 548 Kč.

Co je cílem projektu?

Cílem aktivit projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Centrum inkluze o.p.s. bude v rámci projektu realizovat tyto klíčové aktivity 1) Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km, 2) Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů a 3) Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů.

Seznam aktivit projektu:

KA2.Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
KA3.Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
KA4.Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů
KA5.Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
KA6.Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů
KA7.Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
KA8.Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů
KA9.Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
KA10.Klub v neformálním vzdělávání
KA11.Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů
KA12.Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
KA13.Projektový den mimo klubovnu

TEMATICKÉ VARIANTY AKTIVIT KA2, KA3, KA8, KA9

a) čtenářská gramotnost;
b) matematická gramotnost;
c) cizí jazyky;
d) osobnostně sociální rozvoj;
e) inkluze;
f) podnikavost;
g) polytechnické vzdělávání;
h) ICT;
i) projektová výuka;
j) kulturní povědomí a vyjádření