Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

VEDENÍ – SPOLUPRÁCE – DOPAD
LEADERSHIP - COOPERATION - IMPACT

Číslo projektu: 62500-2019-003-0089
Active Citizens Fund - Základní granty 2019

Základní informace o projektu

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 4. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 9. 2021

Projekt je podpořen z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu částkou 15 769,43 €.

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na posílení kapacit obecně prospěšné společnosti Centrum inkluze prostřednictvím a) zavedení strategického plánování do života organizace, b) proškolením vedení organizace v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu, advokacie a c) nastavením systému sledování a evaluace dopadu aktivit organizace za účelem zvýšení profesionality organizace a zvýšení efektivity realizovaných aktivit.

The proposed action focuses on strengthening capacities of the Center of Inclusion (CoI). CoI´s capacities will be enhanced through a) strategic planning introduced across the organization; b) CoI´s senior management trained in leadership, NGO management, PR marketing, and advocacy; and c) functional M&E focusing on the impact of the organization set up in order to enhance the efficiency of CoI´s activities.

Co je cílem projektu?

1. Zavedení strategického plánování do života CI a praktické naplňování strategického plánu, včetně jeho průběžného vyhodnocování. V rámci projektu proběhne za podpory externí firmy strategické plánování za účasti vedení organizace, členů správní/dozorčí rady a zaměstnanců. Bude vytvořen dlouhodobý strategický plán a akční plán, který bude průběžně za mentorské podpory vyhodnocován.

2. Rozšíření kompetencí vedení CI v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketingu ap. V rámci projektu absolvuje vedení organizace vzdělávání v oblasti leadershipu, řízení organizace, PR marketing a aktivně implementuje získané poznatky do praxe. Dojde tím k profesionalizaci organizace, ke zefektivnění řízení a vedení týmu, což přispěje ke stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti CI.

3. Efektivně nastavený systém sledování dopadu aktivit CI a prezentace dopadu odborné i široké veřejnosti. V rámci aktivity dojde k nastavení systému sledování dopadu aktivit CI a k jejich prezentaci široké veřejnosti.

Kontaktní údaje:

Mgr. Lucie Stanjurová – ředitelka
Mobil: +420 728 343 747
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz

Mgr. Hana Hlisnikovská – evaluátorka
Mobil: 607 443 569
E-mail: hana.hlisnikovska<zavinac>centruminkluze.cz