Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Preventivní program „Komunikace"

Anotace: Tento program je jedním z možných nástrojů primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách.

Cílová skupina: 6. – 9. třída

Časová dotace: 1 x 2 hodiny

» zpět