Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Prevence

  • Programy pro školy - preventivní programy, adaptační programy, programy interkulturní výchovy a vzdělávání
  • Volnočasové aktivity pro rodiče a děti

Proč realizovat prevenci s námi a jaké služby vám nabízíme?

  • Při práci s třídními kolektivy pracujeme interaktivní formou a využíváme prvky zážitkové pedagogiky.
  • Na zajištění preventivních programů se podílejí odborní pedagogičtí pracovníci/lektoři (pedagog, speciální pedagog, psycholog apod.), kteří mají s prací s dětmi a mládeží mnoholeté zkušenosti.
  • Nabízíme preventivní programy pro všechny věkové skupiny (děti z MŠ, žáky ZŠ, studenty SŠ).
  • Máme zpracovány metodiky všech nabízených programů.
  • Můžete vybírat z konkrétní nabídky programů, avšak programy vždy upravujeme dle aktuálních potřeb konkrétního třídního kolektivu.
  • Spolupráce s třídním učitelem a metodikem prevence je pro naši práci velmi důležitá a potřebná (vítáme přítomnost třídního učitele při realizaci programu, nabízíme konzultace po ukončení programu, poskytujeme metodickou podporu při další práci se třídou apod.).

Cena programu: 1050 Kč (za program 2 x 45 min) + proplacení cestovních nákladů lektorů (náklady v rámci města jsou zdarma), v případě málo početného kolektivu je možno cenu upravit.

Objednání programu: Programy lze objednávat na tel. čísle: 728 343 747 či prostřednictvím emailu: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz.

Nabídka preventivních programů: