Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Rozvoj kolektivů – programy OSV

V rámci této nabídky preventivních programů Vám nabízíme individuální a konkrétní řešení dané situace ve třídě za využití postupů, které jsou v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR. V rámci této nabídky budete mít k dispozici našeho konzultanta dlouhodobě, který Vám bude oporou a se kterým budeme moci intenzivně spolupracovat na zlepšení situace ve třídě a na rozvoji třídního kolektivu. Jedná se o programy selektivní a indikované primární prevence – Rozvoj kolektivů. Témata programů vycházejí ze specifických potřeb třídního kolektivu a jejich zacílení je velmi konkrétní. Na konkretizaci zakázky spolupracuje třídní pedagog, školní metodik prevence, lektoři naší organizace i žáci samotní.

Může se jednat o například o tato témata:

  • Efektivní „nezraňující“ komunikace
  • Řešení konfliktních situací s respektem
  • Poznávání, určování a dodržování pravidel ve třídě/škole
  • Jak podávat zpětnou vazbu druhým
  • Učíme se učit
  • Společné přemýšlení o hodnotách
  • Jak pracovat se stresem

Další informace k programům:

Rozsah: minimálně 6 setkání po 2 x 45 minutách
Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; práce ve skupinách; práce s příběhem; zážitková pedagogika
Místo konání: škola
Cena: 10 200 Kč (včetně konzultací na škole), plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast učitele, nejlépe pak třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků/studentů.