Centrum inkluze o.p.s.
Na Rybníčku 56, 746 01 Opava
E-mail: info@centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Projekt Most k porozumění

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945
Operační program Zaměstnanost

Tým projektu

Tým projektu Most k porozumění