Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Vzdělávání a síťování

  • Vzdělávání a odborné výcviky pro pedagogické pracovníky a pomáhající profesionály
  • Metodická podpora při začleňování osobnostní a sociální výchovy a multikulturní výchovy
  • Metodická podpora při zajištění prevence na školách, při zpracování Minimálního preventivního programu a Dlouhodobé strategie prevence rizikového chování
  • Metodická podpora asistentů pedagoga
  • Podpora při práci s žáky cizinci
  • Podpora sdílení zkušeností a síťování pedagogů různých typů škol a pomáhajících profesionálů