Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

PROJEKT INkluze na Vítkovsku IN-VIT 3

Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_029/0002144
Operační program Zaměstnanost plus

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Realizátor projektu: Centrum inkluze o.p.s.

Partneři projektu: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, Základní škola Vítkov, nám. J. Zajíce č.1, příspěvková organizace, Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 8. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2026

Projekt IN-VIT 3 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost plus částkou 9 999 500 Kč.


Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je nastavení efektivního a účinného systému podpory rodinám s dětmi ze sociálně-ekonomicky znevýhodněného prostředí v oblasti předškolního i školního vzdělávání za účelem snížení rizika předčasných odchodů žáků ze vzdělávání v regionu Vítkovsko. Naplnění cíle dosáhneme prostřednictvím realizace těchto aktivit: KA1 Včasná péče o rodiny s dětmi ve věku 0-6 let, KA2 Motivační a podpůrné programy a KA3 Multidisciplinární tým a individuální podpora formou case managmentu.

Dílčí cíle projektu kopírují jednotlivé klíčové aktivity projektu:

KA1) včasná péče o rodiny s dětmi ve věku 0-6 let

 • včasná péče o rodiny s dětmi ve věku 0-6 let
 • Rozšíření osobnostních, sociálních i emočních kompetencí dětí předškolního věku
 • Zvýšení připraveností dětí na vstup do MŠ/ZŠ
 • Rozšíření rodičovských kompetencí v oblasti péče a výchovy dětí ve věku 0–6 let
 • Zlepšení spolupráce rodičů s pracovníky CI, MŠ, ZŠ i dalších aktérů


KA2) motivační a podpůrné programy pro ohrožené žáky a jejich rodiče

 • Zlepšení školních výsledků dětí/žáků
 • Zvýšení motivace žáků k dalšímu vzdělávání
 • Snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Rozšíření osobnostních a sociálních dovedností žáků
 • Rozšíření rodičovských kompetencí


KA3) multidisciplinární týmy a case managment

 • Vytvoření systému efektivní a včasné podpory o ohrožené děti a jejich rodiny (metodika MDT + Strategie prevence předčasných odchodů)
 • Nastavení spolupráce mezi rodiči a dalšími aktéry
 • Realizace společných pravidelných setkávání rodičů s dalšími aktéry
 • Zavedení případových konferencí do praxe v rámci prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Rozvoj kompetencí odborných pracovníků v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny