Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Intervenční programy – řešení šikany

Jedná se o programy specifické primární prevence, jejichž cílem je terapeutická práce s třídním kolektivem zasaženým vztahovými konflikty či šikanou. V rámci programů reagujeme na práci s konkrétním případem ubližování a snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí uvnitř třídy. Pracujeme nejen se žáky samotnými, ale také učitelem/učiteli a součástí je také poskytnutí metodické podpory pro další práci se třídou.

Programy se nezaměřují na samotné vyšetřování šikany, ale slouží k následné práci se vztahy ve třídě, k mapování atmosféry a zahájení ozdravného procesu.

Realizaci programů může předcházet diagnostika třídního kolektivu prostřednictvím sociometrického šetření formou dotazníků SORAD, B3, B4.

Další informace k programu:

Rozsah: 2 x 2 vyučovací hodiny s maximálně měsíčním odstupem (v případě potřeby může být setkání i více)
Místo konání: škola
Cena: 1500 Kč, plus cestovní náklady lektorů
Ostatní: Při programu je vyžadována přítomnost a aktivní účast třídního učitele. Třídní kolektiv je myšlen do 30 žáků/studentů.