Centrum inkluze o.p.s.
Švermova 249, 749 01 Vítkov
E-mail: lucie.stanjurova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel.: +420 728 343 747

Prevence CI

Centrum inkluze o.p.s. poskytuje školám komplexní podporu v oblasti prevence rizikového chování a aktuálně nabízíme programy ve všech formách prevence. Na realizaci preventivních programů se podílí zkušení lektoři (psychologové, speciální pedagogové, mediátoři), kteří mají v oblasti prevence rizikového chování a práce s třídním kolektivem letité zkušenosti.

Školám nabízíme jednorázové programy primární prevence (tematické programy primární prevence), ale také intervenční programy zaměřené na řešení šikany, adaptační programy a dlouhodobé programy osobnostní a sociální výchovy zaměřené na rozvoj kolektivu.

Jednou z efektivních forem primární prevence na školách je využívání vrstevnických preventivních aktivit, jako je realizace preventivních peer programů a zajištění peer mediace. Peer programy, bývají často a úspěšně využívány při prevenci rizikových jevů chování právě prostřednictvím předem připravených a odborně informovaných vrstevníků. Naše organizace se těmto preventivním aktivitám věnuje již několik let a tato forma podpory škol se nám i našim partnerským školám velmi osvědčila.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte emailem či telefonicky. Volit můžete s předkládané nabídky programů, nebo Vám rádi nejdříve poskytneme konzultaci a společně Vaší zakázku zkonkretizujeme.

Kontaktní osoba pro objednávky: Bc. Daniela Strnadlová
Email: daniela.strnadlova<zavinac>centruminkluze.cz
Tel: 731 109 202